വിലാസം

ശ്രീകണ്ഠമനനശാലാക്ഷേത്രം
പി.ഒ.മേപ്പയ്യൂര്‍
കോഴിക്കോട് ജില്ല - 673 524
ഫോണ്‍. +91 496 3201819
info@sreekandambika.com